Van Steensel - Duurzaam

De Milieubarometer

De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Van Steensel Assurantiën b.v. samengevat in enkele grafieken en tabellen.

Bekijk het Milieubarometerrapport 2021

Duurzaamheid / MVO

Van Steensel Assurantiën (VSA) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Je komt het steeds vaker tegen dat bedrijven een beleid formuleren omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat je als bedrijf in de beleidsvorming uitgaat van het "people planet profit-principe", waarbij mens en duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering centraal staan.

Om dit principe zo goed mogelijk in onze bedrijfsvoering te verwerken, zijn wij aangesloten bij MVO-Nederland (www.mvonederland.nl).Dit is een netwerk van bedrijven die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Steensel is één van de eerste bedrijven uit de verzekeringswereld dat zich aansluit bij MVO-Nederland. Haar organisatie zet zich al jaren in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden zijn:

Mens en klant

Opgestroopte mouwen

De basis van Van Steensel Assurantiën is het principe “Rotterdammers met opgestroopte mouwen”: Dat betekent dat wij constant zoeken naar middelen die de klantvriendelijkheid en kwaliteit op een hoger peil kunnen trekken.

ISO-9001-2015

De ISO- 9001-2015 certificering is een belangrijk middel om onze klanten zo efficiënt en krachtig mogelijk te helpen.

Klachtenprocedure

Een strakke klachtenprocedure zorgt ervoor dat, als het toch een keertje fout gaat, de klant een snelle reactie op zijn/haar probleem krijgt.

Periodieke evaluatie producten

Producten die wij “in de schappen hebben staan” worden maandelijks op diverse punten tegen het licht gehouden.

Klanttevredenheidsenquêtes

Regelmatig houden wij enquêtes onder onze klanten om onze dienstverlening te peilen en op een nog hoger peil te trekken.

Dienstenwijzer

In onze Dienstenwijzer leggen wij onze klanten uitgebreid en helder uit hoe wij werken. 

Beloning

In ons dienstverleningsdocument wordt duidelijk beschreven hoe wij beloond worden en door wie. 

Assurantie Plus

Onze jaarlijkse “Assurantie Plus” geeft de klanten (particulier en ondernemer) uitgebreide informatie over de ontwikkelingen in verzekeringsland.

Beleid relatiegeschenken

Als er relatiegeschenken worden gegeven, wordt er altijd gekeken naar geschenken met een duurzaam karakter.

Van Steensel Assurantiën ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet als één of andere 'geitenwollensokkenhype' maar als iets wat de verwoording is van wat ons familiebedrijf al bijna vijftig jaar in de genen heeft zitten.

Mens Medewerker en omgeving

Prettige omgeving

VSA doet er veel aan om haar medewerkers in een zo prettig mogelijke omgeving te laten werken.

Vrijwilligerswerk

VSA stimuleert dat haar medewerkers ook op diverse fronten in de omgeving aan vrijwilligerswerk doen en daarnaast vervullen de medewerkers functies in verenigingen en charitatieve instellingen.

Goede doelen

Via ons bedrijf ondersteunen wij diverse goede doelen: speerpunten zijn Pallieter (www.pallieterhelpt.nl) en de Stichting Voedselbank Capelle en de Stichting Zuid-Hollands Landschap.

Ontplooiing

Onze mensen worden zoveel als mogelijk gestimuleerd om zich vanuit hun functie te ontwikkelen.

Voeding

Wij eten dagelijks gezamenlijk en stimuleren onze medewerkers gezond te eten.

Daarom ziet de directeur mr. Kees van Steensel het ook als een taak om de boodschap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder in het bedrijfsleven uit te dragen.

Duurzaamheid

Verzekeringen onderbrengen bij duurzame verzekeraars

Wij vinden duurzaamheid belangrijk en willen onze klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes. Daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid hun verzekeringen bij een duurzaam investerende verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Sluit de klant een pakket af bij (een) duurzaam investerende maatschappij(en), dan planten wij een boom via Trees for All met een minimum van 100 bomen per jaar. Zo helpen wij bij de reductie van CO2 én kan de klant een duurzame keuze maken.

Bedrijfsauto's

Om onze footprint zoveel mogelijk te verkleinen zijn wij in 2020 overgestapt op elektrische auto's waarmee ons volledige wagenpark elektrisch is. We hebben daarbij bewust gekozen voor twee Volkswagens ID-4 die circulair zijn geproduceerd. Uiteraard hebben wij bij ons pand ook de benodigde laadpalen laten installeren.

Terugdringen papiergebruik

Gebruik van papier wordt zoveel als mogelijk teruggedrongen. Hiervoor zijn wij overgestapt op digitale verzending van polissen en facturen. Als er papier wordt gebruikt, gebruiken wij het op duurzaamheid gebaseerde FSC-papier.

Woon-werkverkeer op fiets

Er wordt gestimuleerd zo veel mogelijk op de fiets naar het werk te gaan.

Groene labels/aanschaf apparatuur

Niet alleen auto's worden binnen het bedrijf geselecteerd op groene labels. Bij alle nieuwe investeringen wordt gekeken naar duurzaamheid en functionaliteit. Te denken valt aan LED beeldschermen en een zuinigere verwarmingsketel.

Afvalscheiding

Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd aan de afvalverwerker.

Waterkoelers

Waterkoelers zijn vervangen door energiezuinige op de waterleiding aangesloten koelers.

Energieverbruik bedrijfspand

Regelmatig wordt het energieverbruik van het bedrijfspand tegen het licht gehouden en wordt gekeken naar middelen die dit verbruik kunnen verlagen. Daarom hebben wij in 2021 zonnecellen op ons dak laten plaatsen. Zo kunnen wij ook onze elektrische auto's laden met onze eigen zonnepanelen.

Van Steensel Assurantiën

Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
 

Direct doen