De Milieubarometer

De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Van Steensel Assurantiën b.v. samengevat in enkele grafieken en tabellen.

Bekijk het Milieubarometerrapport 2022
  • Het team van Van Steensel wint de VVP Advies Award 2023 in de categorie duurzaamheid

    Van Steensel Assurantiën wint de VVP Advies Award 2023 in de categorie ‘Duurzaam Advies’

    Onlangs heeft Kees van Steensel, eigenaar van Van Steensel Assurantiën, de VVP Advies Award ontvangen uit handen van jurylid Edwin Bosma.

    Lees meer

De Milieubarometer

De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Van Steensel Assurantiën b.v. samengevat in enkele grafieken en tabellen.

Lees meer

Duurzaamheid / MVO

Van Steensel Assurantiën (VSA) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Je komt het steeds vaker tegen dat bedrijven een beleid formuleren omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat je als bedrijf in de beleidsvorming uitgaat van het "people planet profit-principe", waarbij mens en duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering centraal staan.

Om dit principe zo goed mogelijk in onze bedrijfsvoering te verwerken, zijn wij aangesloten bij MVO Nederland (www.mvonederland.nl). Dit is een netwerk van bedrijven die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is ons bedrijf nauw verbonden met de stichting Instituut verduurzaming verzekeringsbranche (www.INSVER.nl). Dit instituut is erop gericht om duurzaamheid in onze branche in een stroomversnelling te brengen. Onze eigen organisatie zet zich al jaren in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden zijn:

Mens en klant

Opgestroopte mouwen

De basis van Van Steensel Assurantiën is het principe “Rotterdammers met opgestroopte mouwen”. Dat betekent dat wij constant zoeken naar middelen die de klantvriendelijkheid en kwaliteit op een hoger peil kunnen brengen.

ISO-9001-2015

De ISO- 9001-2015 certificering is een belangrijk middel om onze klanten zo efficiënt en krachtig mogelijk te helpen.

Klachtenprocedure

Een strakke klachtenprocedure zorgt ervoor dat, als het toch een keertje fout gaat, de klant een snelle reactie krijgt.

Periodieke evaluatie producten

Producten die wij “in de schappen hebben staan”, worden maandelijks op diverse punten tegen het licht gehouden.

Klanttevredenheidsenquêtes

Regelmatig houden wij enquêtes onder onze klanten om onze dienstverlening te peilen en op een hoger peil te brengen.

Dienstenwijzer

In onze huidige dienstenwijzer leggen wij onze klanten uitgebreid en helder uit hoe wij werken.

Beloning

In ons huidige dienstverleningsdocument wordt duidelijk beschreven hoe wij beloond worden en door wie. In 2023 zal het dienstverleningsdocument vervangen worden door de vergelijkingskaart.

Nieuwsbrief Assurantie Plus

De periodieke nieuwsbrief “Assurantie Plus” geeft de klanten (particulier en zakelijk) uitgebreide informatie over de ontwikkelingen in verzekeringsland en informeert wat wij doen binnen ons bedrijf. Uit duurzaamheidsoverwegingen zijn wij van een papieren versie overgegaan naar een digitale versie.

Beleid relatiegeschenken

Als er relatiegeschenken worden gegeven, wordt er altijd gekeken naar geschenken met een duurzaam karakter.

Van Steensel Assurantiën ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet als een of andere ‘geitenwollensokkenhype’, maar als iets wat de verwoording is van wat ons familiebedrijf al zestig jaar in de genen heeft zitten.

Mens Medewerker en omgeving

Prettige omgeving

VSA doet er veel aan om haar medewerkers in een zo prettig mogelijke omgeving te laten werken.

Vrijwilligerswerk

VSA stimuleert dat haar medewerkers ook op diverse fronten in de omgeving aan vrijwilligerswerk doen en daarnaast vervullen de medewerkers functies in verenigingen en charitatieve instellingen.

Goede doelen

Via ons bedrijf ondersteunen wij diverse goede doelen: speerpunten zijn Pallieter (www.pallieterhelpt.nl), Stichting Voedselbank Capelle en Stichting Zuid-Hollands Landschap.

Ontplooiing

Onze mensen worden zoveel als mogelijk gestimuleerd om zich vanuit hun functie te ontwikkelen.

Fittere medewerkers

Onze medewerkers worden op diverse manieren gestimuleerd om gezonder te leven.

Daarom ziet de directeur mr. Kees van Steensel het ook als een taak om de boodschap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder in het bedrijfsleven uit te dragen. Hij is ook medeoprichter van de stichting Instituut verduurzaming verzekeringsbranche (INSVER)

Duurzaamheid

Verzekeringen onderbrengen bij duurzame verzekeraars

Wij vinden duurzaamheid belangrijk en willen onze klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes. Daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid hun verzekeringen bij een duurzaam investerende verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Sluit de klant een pakket af bij (een) duurzaam investerende maatschappij(en), dan planten wij een boom via Trees for All met een minimum van 100 bomen per jaar. Zo helpen wij bij de reductie van CO2 én kan de klant een duurzame keuze maken.

Bedrijfsauto's

Om onze footprint zoveel mogelijk te verkleinen zijn wij in 2020 overgestapt op elektrische auto’s waarmee ons volledige wagenpark elektrisch is. We hebben daarbij bewust gekozen voor twee Volkswagens ID.3 die circulair zijn geproduceerd. Uiteraard hebben wij bij ons pand ook de benodigde laadpalen laten installeren.

Terugdringen papiergebruik

Gebruik van papier wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Hiervoor zijn wij overgestapt op digitale verzending van polissen en facturen. Als er papier wordt gebruikt, gebruiken wij het op duurzaamheid gebaseerde FSC-papier.

Woon-werkverkeer op fiets

Er wordt gestimuleerd zo veel mogelijk op de fiets naar het werk te gaan.

Groene labels/aanschaf apparatuur

Niet alleen auto’s worden binnen het bedrijf geselecteerd op groene labels, maar bij alle nieuwe investeringen wordt ook gekeken naar duurzaamheid en functionaliteit. Te denken valt aan LED beeldschermen en een zuinigere verwarmingsketel.

Afvalscheiding

Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd aan de afvalverwerker.

Waterkoelers

Waterkoelers zijn vervangen door energiezuinige op de waterleiding aangesloten koelers.

Energieverbruik bedrijfspand

De afgelopen jaren hebben wij het energieverbruik van het bedrijfspand teruggebracht naar minder dan 30% van het energieverbruik van 2019. In samenwerking met Praeter hebben wij in 2023 ons pand van gas afgehaald en wordt de benodigde energie voor opladen van de bedrijfsauto’s grotendeels door de op het dak gelegen zonnecellen opgewekt. Daarnaast is de kruipkelder geïsoleerd, is er warmtewerende folie op de ramen aangebracht, is de verlichting vervangen voor ledverlichting en wordt de verwarming volledig geregeld via IR-panelen.

Van Steensel Assurantiën

Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
 

Direct doen